Irontec logo

Kasutajatingimused

Järgnevad kasutajatingimused kirjeldavad reegleid ja määrusi Irontec OÜ veebilehe (https://www.irontec.ee) kasutamiseks.

Lehte külastades eeldame, et nõustute nende tingimustega.

 

Küpsised

Kasutame lehel küpsiseid. Enamik veebilehti kasutab küpsiseid, et saada ülevaadet lehe külastajatest. Kasutame küpsiseid selleks, et võimaldada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta leht külastavate inimeste jaoks lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Mõned meie partnerlehed võivad samuti kasutada küpsiseid.

 

Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad Irontec OÜ-le kõik Irontec lehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Te ei tohi:

  • Irontec lehel kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.
  • Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.
  • Lehekülje sisu kopeerida.
  • Irontec lehekülgede sisu levitada.

Käesolev leping kehtib alates 20.04.2020

Mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet. Need kommentaarid ei kajasta Irontec OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. Irontec OÜ ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

 

Irontec OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

  • On teil õigus postitada kommentaare meie veebilehele;
  • Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
  • Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali;
  • Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate Irontec OÜ-le ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

 

Teie privaatsus

Palun külastage seda linki, et viia ennast kurssi meie privaatsuspoliitikaga.

 

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5 tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.

 

Kohustustest loobumine

Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena.

Kui veebilehel pakutavat teavet ja/või teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me tekkiva kahjumi või kahjustuste eest.

 

Irontec OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe kasutajatingimustes.

Viimati muudetud: 28. aprill 2020

closebarscaret-down