Irontec logo

Kvaliteet

Meie edukus sõltub suutlikkusest mõista ja rahuldada klientide vajadusi, seega kavandame oma tegevused kliendi vajadustest lähtuvalt.

Väljatöötatud kvaliteedijuhtimise süsteem võimaldab tagada efektiivse tootmise kavandamise ning protsessi juhtimise.

Kõigi klientide kõrgekvaliteediliste spetsifikatsioonide tagamiseks loodud kvaliteedikontrolli süsteem võimaldab meil viia toote kvaliteedi maksimaalsele tasemele.

Visioon

Tagame tootmisettevõtetele kvaliteetsed masintöödeldud komponendid ja terviklahendused õigeaegselt

Missioon

Olla masinaehitajatele parim komponentide valmistamise võimekusega partner

Juhtpõhimõtted

  • Peame tähtsaks oma klientide, koostööpartnerite, töötajate ja ka omanike rahulolu. Väärtustame meid ümbritsevat keskkonda.
  • Töötame igapäevaselt klientide rahulolu nimel, et väärtustada pikaajalist partnerlust ja koostöösuhet. Leiame klientide vajadustele parimaid lahendusi, et pakkuda nende ärile lisandväärtust.
  • Väljatöötatud allhankevõrgustik võimaldab meil oma klientidele pakkuda mugavaid täis-lahendusi. Koostööpartneritele antud lubadustest peame kinni õigeaegselt ja nõuetekohaselt.
  • Oma töötajaid koolitame, informeerime, motiveerime, toetame nende arengut ja kaasame neid tööohutusalasesse tegevusse. Oma tootmises rakendame kaasaegseid lahendusi ning kasutame parimaid praktikaid.
  • Hindame taaskasutust, energiasäästlikkust, töötajate tööohutust, juhindume oma igapäevatöös meid ümbritseva keskkonna hoidmisest ja väldime saastamist.
  • Täidame meile kohaldatavaid seadusjärgseid ja normatiivseid nõudeid.
  • Hoiame toimivana ja parendame järjepidevalt oma juhtimissüsteemi ja ettevõtte toimivust.
bureau-veritas sertifikaat
Kvaliteetsed mõõteriistad tuntud tegijatelt
Süstematiseeritud kvaliteedikontroll
Mõõtetulemuste saavutamiseks kasutatavad mikromeetrid
Viskumise kontrollimise vahend
Pinnakareduse mõõtmine MarSurf PS10-ga
Detaili mõõdistamine indikaatorkellaga

closebarscaret-down