Irontec logo

Kvaliteet

Meie edukus sõltub suutlikkusest mõista ja rahuldada klientide vajadusi, seega kavandame oma tegevused kliendi vajadustest lähtuvalt.

Väljatöötatud kvaliteedijuhtimise süsteem võimaldab tagada efektiivse tootmise kavandamise ning protsessi juhtimise.

Kõigi klientide kõrgekvaliteediliste spetsifikatsioonide tagamiseks loodud kvaliteedikontrolli süsteem võimaldab meil viia toote kvaliteedi maksimaalsele tasemele.

Visioon

Tagame kvaliteetsed masintöödeldud komponendid ja terviklahendused ka kõige nõudlikumatele klientidele

Missioon

Olla parim komponentide valmistamise võimekusega partner

Juhtpõhimõtted

  •  Oma igapäevategevustes võtame arvesse nii meie klientide, koostööpartnerite, töötajate kui ka omanike soove. Väärtustame nende rahulolu ja tegutseme nende huve silmas pidades.
  • Klientide nõuetega arvestame oma tootmisprotsessi igas etapis ja tagame kvaliteedi vastavuse lähtuvalt klientide nõuetest. Klientide kõige erilisematele soovidele leiame parimaid lahendusi, et pakkuda nende ärile lisandväärtust.
  • Pikaaegse ja usaldusväärse koostöö tulemusena välja kujunenud rahvusvaheline allhankevõrgustik võimaldab meil oma klientidele pakkuda mugavaid terviklahendusi. Koostööpartneritele antud lubadusi täidame õigeaegselt ja nõuetekohaselt.
  • Oma töötajaid koolitame, informeerime ja motiveerime. Toetame oma töötajate arengut ja kaasame neid kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusalastesse tegevustesse. Meie tootmisprotsessi iga etapp on põhjalikult läbimõeldud rakendades kaasaegseid lahendusi ja kasutades parimaid praktikaid.
  • Me väärtustame meid ümbritsevat keskkonda. Me hindame taaskasutust, energiasäästlikkust, töötajate töötervishoidu- ja tööohutust. Oma igapäevategevustes juhindume meid ümbritseva keskkonna hoidmisest ja väldime saastamist.
  • Täidame meile kohaldatavaid seadusjärgseid ja normatiivseid nõudeid.
  • Hoiame toimivana ja parendame järjepidevalt oma juhtimissüsteemi ja ettevõtte toimivust.
bureau-veritas sertifikaat
Kvaliteetsed mõõteriistad tuntud tegijatelt
Süstematiseeritud kvaliteedikontroll
Mõõtetulemuste saavutamiseks kasutatavad mikromeetrid
Viskumise kontrollimise vahend
Pinnakareduse mõõtmine MarSurf PS10-ga
Detaili mõõdistamine indikaatorkellaga

closebarscaret-down