Irontec logo

Teenusetingimused

Veebipoe tingimused

Teenusetingimustega nõustudes, kinnitate, et olete vähemalt 16.aastane Eesti kodanik, kel on õigus meie veebilehte kasutada.

Teenuse kasutamisel ei tohi te rikkuda Eestis kehtivaid seadusid, kaasarvatud autoriõiguseid käsitlevaid seadusi. Samuti on meie teenuste toodete illegaalselt kasutamine keelatud.

Rikkumiste puhul säilitame õiguse teile teenuseid mitte pakkuda ja/või neid lõpetada.

 

Informatsiooni täpsus, täielikkus ning ajakohasus

Informatsiooni täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kohta, palun tutvuge meie kasutajatingimustega.

 

Muudatused teenuses ja hinnas

Meie toodete ja teenuste hinnad sõltuvad paljudest erinevatest faktoritest ning on seepärast muutlikud. Säilitame õiguse igal ajahetkel muuta või lõpetada teenuseid ilma etteteatamiseta.

Me pole kohustatud teavitama teid või kedagi teist meie toodete ja teenuste muutustes.

 

Tooted või teenused

Mõned tooted või teenused võivad olla saadaval vaid veebipoe kaudu. Nende toodete või teenuste arv võib olla piiratud.

Oleme vaeva näinud, et näidata meie veebilehel esinevaid tooteid/teenuseid nii realistlikult ja täpselt kui võimalik. Sellegipoolest ei saa me garanteerida, et meie poolt pakutavad tooted näevad samasugused välja nagu nad piltidel kujutatud (teie arvutiekraani värvide tõttu, võivad nad erineda päris värvidest).

Meil on õigus keelduda oma toodete ja/või teenuste pakkumist teatud isikutele, geograafilisele regioonile või seadusega vastuolus situatsioonidele. Samuti säilitame õiguse oma pakutavaid tooteid ja teenuseid piirata, kui see vajalikuks osutub.

 

Arve esitamise täpsus ning kasutaja informatsioon

Meil on õigus keelduda teie esitatud tellimustele. Võime piirata või lõpetada koguslike oste ühe inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Juhul, kui tühistame tellimuse, teavitame sellest teid e-maili ja/või telefoni teel.

Tellimuste õnnestumiseks, nõustute jagama ajakohast, täielikku ning täpset infot. Samuti nõustute oma informatsiooni uuendama, et saaksime teie poolt tehtavaid tehingud edukalt lõpuni viia ja vajadusel ühendust võtta.

 

Valikulised võimalused

Meie teenuste ja toodetega võivad kaasneda kolmandate-osapoolte teenused/tooted. Irontecil puudub kontroll ja ülevaade nende üle. Seega nõustute, et meie poolt teenuste ja toodete tellimisel, võime pakkuda ka kolmandate-osapoolte teenuseid ilma garantii, esindusõiguse või tingimusteta. Kui kasutate kolmandate-osapoolte poolt pakutavaid lahendusi, siis pole meil kohustusi nende poolt kasutatavate lahenduste ees (näiteks makselahendused).

Kolmandate-osapoolte teenused meie lehel, on teie enda riskil ning vastutusel. Selleks peate ennast kurssi viima nende teenusetingimustega.

Me võime tulevikus pakkuda rohkem uusi teenuseid ja/või tooteid, mis kõik on ka seotud sellel veebilehel olevate kasutaja- ja teenusetingimuste dokumentidega.

 

Garantii piirang, vastutuse piiramine

Me ei garanteeri, et meie poolt pakutav teenus oleks alati täiesti probleemivaba, turvaline, täpne või segamatu. Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse pakkumise lõpetada teatud ajaperioodiks või katkestada see täielikult. Sel juhul pole me kohustatud teid sellest teavitamata.

Te mõistate ja nõustute, et kasutate meie poolt pakutavaid teenuseid ja tooteid enda riskil. Irontec ja temaga seotud isikud, pole vastutavad vigastuste, kaotuste, nõuete või muude otseste või kaudsete tekkivate kahjude eest.

 

Lõpetamine

Osapoolte vahelised vastutused ja kohustused kehtivad lepingu lõpetamiseni või selles märgitud lõpptähtpäeva saabumiseni.

Teenusetingimused on jõus niikaua, kuni leping kehtib. Te võite teenusetingimuse lepingust loobuda, kuid sel juhul peate meid sellest teavitama, et ei soovi enam kasutada meie poolt pakutavaid teenuseid/tooteid. Sel juhul peate ka loobuma Irontec OÜ veebilehe kasutamisest.

Teenusetingimuse rikkumise puhul (või kui kahtlustame, et seda teete) jääb meile õigus leping lõpetada. Sel juhul võime lepingu lõpetada ükskõik millal, ilma teid teavitamata ja teile jääb kohustus oma viimase tellimusega seotud kohustused täita. Samuti jääb meile õigus piirata teie ligipääsu meie poolt pakutavatele teenustele ja toodetele.

 

Kokkulepe

Kasutades meie poolt pakutavaid teenuseid või tooteid, nõustute sellel lehel asuvate teenusetingimusega. Teenusetingimus ei kaota oma eesmärki, kui meie peaksime nende täitmisel või jõustamisel eksima.

Kui soovite meiega sel teemal suhelda, soovitusi teha või midagi kokku leppida, siis palun võtke meiega ühendust kas emaili või telefoni teel.

Dokumendi lugemisel tekkivaid ebaselgusi ja tõlgendusi, ei tohi kasutada pahatahtlikult.

 

Irontec OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe teenusetingimustes.

Viimati muudetud: 21. aprill 2020

closebarscaret-down